Untitled Document
Menteri Besar Perlis

Menteri Besar Perlis

YB SUK

YB Setiausaha Kerajaan Negeri

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Sektor Pengurusan)
Timbalan Setiausaha Kerajaan (Sektor Pembangunan)
Unit Audit Dalam
Unit Pengurusan Korporat & Integriti

Pejabat Menteri Besar

Dewan Undangan Negeri /
Majlis Mesyuarat Kerajaan

Bahagian Perancang Ekonomi Negeri

Bahagian Perumahan
Bahagian Khidmat Pengurusan
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Bahagian Kerajaan Tempatan
Bahagian Pentadbiran Daerah
Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat
Majlis Sukan Negeri
Bahagian Pengurusan Majlis, Protokol & Istiadat
Muzium Negeri